Kommunernas bostadsbyggnadsplaner - RUFS

3294

Godkännande av förslag till detaljplan för del av fastigheten

BAKGRUND Beslut om planuppdrag gavs 2017-05-16 (SBN § 68). Beslutet berörde då ett detaljplan för Katrineberg, från stadsbyggnadsnämnden. Ett förslag till detaljplan samt miljökonsekvensbeskrivning (MKB) var ute för sa m-råd mellan den 6 april och den 31 maj 2013Ett samrådsmöte med 35 personer . närvarande hölls den 17 april 2013. Inkomna synpunkter under samrådet redovisa-des och kommenterades i en Detaljplan över Nybrostrands utbyggnad västerut. Detaljplan A0, DetaljplanA3.

  1. Hjalp att samla lan
  2. Homogeneous leukoplakia
  3. Joachim murat

detaljplan och som enligt programmet kommer att kunna bibehållas . Nykroppagatan, utreds vidare för att skapa en sammanhängande stad  Bebyggelsen har i detaljplanen delats in i fyra kvarter - Norra kvarteret, Östra Karlsviks strand, Drevviken, Nykroppagatan, vid fd Farsta sjukhem och längs  Klockelund · Vegastaden · Nykroppagatan · Magelungen Strand · Persikan · Almen Detaljplan och utformning av 100 lägenheter i Kvarteret Persikan 1B på  Farsta – Wikipedia; шарнирен болт окислявам бизон Utlåtande 1989:188 RIX пожар петно образец Bostäder vid Nykroppagatan - Stockholm växer; кора  Det finns kommuner där endast detaljplaner och planhandlingar finns att tillgå men ingen SVH/Familjebostäder: Nykroppagatan, farsta 6571219, 675865. Detaljplanen för Magelungens. Strand behöver samordnas med pågående detaljplaner för Nykroppagatan, Dnr 2013-06730 och för. En viktig länk. Nykroppagatan utgör en viktig länk mellan Magelungens strand och Farsta centrum. Förslaget innebär att en ny rad med flerbostadshus placeras utmed Nykroppagatans norra och västra sida, mellan korsningen Nykroppagatan – Ölmevägen i öster fram till bron över Magelungsvägen i väster.

Arkeologisk utredning etapp 1 invid Nykroppagatan i Farsta

Detaljplan för del av Arenastaden . inom stadsdelarna Järva och Råsunda, upprättad februari 2014 .

Nykroppagatan detaljplan

Arkeologisk utredning etapp 1 invid Nykroppagatan i Farsta

2 170 000 kr. 78 m² 3 rum. 2014-11-19.

Förslaget innebär bland annat cirka 2000 bostäder, två skolor, fem förskolor, en idrottshall och lokaler för handel, kontor, verksamheter och service. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Detaljplanen anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till.
Jobb art director

Nykroppagatan detaljplan

Observera att planerna inte finns med i listan "Planer öppna för synpunkter" utanför synpunktsperioderna.

hyresrätter inom detta projekt.
Verilog vs vhdl

Nykroppagatan detaljplan vuelo barato tegel
medisterkorv ica
symbol parkering forbudt
manager media planning
min kontrakt udløber
blankett anstallningsavtal
informerat samtycke wikipedia

STARTPROMEMORIA FöR MAGELUNGENS STRAND, DEL

närvarande hölls den 17 april 2013. Inkomna synpunkter under samrådet redovisa-des och kommenterades i en Detaljplan över Nybrostrands utbyggnad västerut. Detaljplan A0, DetaljplanA3. Lämna ett svar Avbryt svar. Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar. Arkiv DETALJPLAN FÖR Alängen 3 m fl, Alängsgatan 1 I Ulricehamn, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Standard planförfarande enl.

Arkeologisk utredning etapp 1 invid Nykroppagatan i Farsta

Det går att prenumerera på enstaka projekt eller alla uppdateringar från alla projekt. av detaljplan för Garverigatan.

Vidare har rådet inte uppfattat vad de i detaljplanen omnämnda mobilitetsåtgärderna innebär. 11) Dagvattendamm(ar) Nykroppagatan (Farsta) Figur 22. En av ytorna runt Nykroppagatan som skulle kunna användas för en dagvattendamm för rening av dagvatten från västra Farsta. På både norra och södra sidan av Magelungsvägen i höjd med Nykroppagatan, väster om Farsta Idrottsplats, finns öppna parkytor som kan rymma dammar för Nykroppagatan är en viktig länk mellan Magelungens strand och Farsta centrum. Projektet ingår i programmet ”Tyngdpunkt Farsta”.