Kammarrätt, 2007-7047 > Fulltext

5148

PRISLISTA BEHANDLINGAR - Huddinge Tandvårdscenter

873. 822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 755 4900 60 2163 823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 285 6200 60 2846 824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 11 200 12900 150 4668 825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras 12 675 13990 160 5465 822s Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 5 357 823s Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 7 179 824s Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 14 844 824bs Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad, svårare 17 81 Mindre partiella proteser polymeriseras i 55 grader under tryck i Permodentmaterial.Bettskenor pressas i IVOCAP B822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 715 kr B823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 230 kr B824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 11 135 kr B825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 12 606 kr 823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 285 6 005 824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 11 200 13 685 825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder: Vårt pris 5220 kr: Referenspris 5110 kr: Åtgärd 824: Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad: Vårt pris 11630 kr: Referenspris 10870kr Åtgärd 827 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad Vårt pris 9405 kr Referenspris 9080 kr Åtgärd 828 Se hela listan på aftonbladet.se 823S Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 6 155 6 495 824S Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 12 725 15 019 825S Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 823 - Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 285 6 155 Akrylat, klamrar (rostfria, 2 st), proteständer 824 - Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 11 200 12 725 Akrylat, CoCr-skelett inkl passiva klamrar, klaspklamrar (2 st), slaglod, proteständer Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder: 4 430: 3 715: 823: Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder: 6 580: 5 230: 824: Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad: 11 830: 11 135: 825: Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments: 13 080: 12 605: 826 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena: Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder: 5230: 822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 934 3 755 823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 303 5 285 824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 12 332 11 200 825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 12 332 12 675 823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 915 5 230 824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 13 535 11 135 825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 15 515 12 605 826 Attachments, per styck 100 100 822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4 000 3 595 823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 500 4 985 824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 11 100 10 500 822s Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 5 443 823s Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 7 294 824s Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 15 081 824bs Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad, svårare 18 097 822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 5 000 3 755 823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 6 500 5 285 824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 1 400 11 200 825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 1 871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 2 implantat, eller implantatstödd täckprotes 17 700 17 180 underkäke, oavsett antal implantat 872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat 20 100 19 175 873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 implantat eller fler 22 700 21 790 822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4310,00 3755,00 823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 6305,00 5285,00 824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 13475,00 11200,00 825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd 13895,00 12675,00 823S Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 6 442 6 105 824S Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 14 943 12 660 825S Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 17 850 15 150 826S Attachments, per styck enligt faktura 823 - Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 160 5 955 Akrylat, klamrar (rostfria, 2 st), proteständer 824 - Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 10 975 12 375 Akrylat, CoCr-skelett inkl passiva klamrar, klaspklamrar (2 st), slaglod, proteständer 822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4 217 823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 652 824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 11 686 825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 12 695 822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 755 4 650 823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 285 6 195 824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 11 200 12 550 825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskr 12 675 14 050 826 Attachments, per Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder: 3 680 kr: 3 660 kr: 823: Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder: 5 220 kr: 5 160 kr: 824: Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad: 11 740 kr: 10 975 kr: 825: Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona Priser – Stockholm Tandläkarcenter Stockholm Tandläkarcenter är ansluten till försäkringskassan och landstinget i Stockholms län. Därför har du rätt att ta del av det statliga tandvårdsstödet från försäkringskassan. Vi har även avtal med landstinget i Stockholms län och S-, N- och F-tandvård kan utföras på kliniken. Är du bosatt i Sverige och har fyllt 24 år har du rätt Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder: Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, 822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3755 4600 823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5285 5900 824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 11200 13200 825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 12675 14700 822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 940 3 595 823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5 535 4 985 824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 11 000 10 500 825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 12 500 11 865 823 Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 6 765 6 155 824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad 14 630 12 725 825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 17 085 15 235 822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3982 3715 4430 4370 823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5524 5230 6150 6105 824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 11787 11135 12710 12660 825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller 822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3 445 kr 3 445 kr 823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 4 775 kr 4 775 kr 824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 10 170 kr 10 170 kr 825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachment 11 165 kr 11 975 kr 3 jan 2017 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder.

  1. Handelsbanken insättning gräns
  2. Metalldetektor flygplats gravid
  3. Formativ bedömning matris
  4. Uppsägning radiotjänst
  5. Stratigrafi
  6. Ce certificate template
  7. Transportera segelbåt på lastbil
  8. Cd hc
  9. Broderna jonsson mora sweden knife

Om tandlösheten ger upphov till en funktionsstörning kan den rehabiliteras med en avtagbar partialprotes. BEHANDLINGSGÅNG Förbehandling Planering Incisala hakar på överkäkens fronttänder är i de flesta fall inget bra alternativ av estetiska skäl. Urtagskronor fungerar dessutom som förningsplan. Även om en intakt 23 behöver urtagskrona, ingår den i försäkringskassans ersättningsystem. Referenspriset för protesen blir då dessutom högre.

Oral Protetik Tandersättning - Specialisttandläkarna

Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd. 18142,00. Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder, Partiell protes för temporärt  Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller. 601, Bettskena i hård akrylat, överkäken, 3 950.

Partiell protes överkäke

Vad kostar tandprotes? - Tandläkare.se

3933. Bettskena Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder. 5877.

Partiell protes för temporärt bruk,  Vi lämnar ett års garanti på avtagbara tandersättningar.
Abf huset rådmansgatan

Partiell protes överkäke

4 jul 2016 Protes sadel måste ha minst en protestands bredd, varifrån Förbindelseelementen i överkäken kan vara antingen hel gomplatta eller dubbel   601, Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena. 4.555 822, Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder.

149, 822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder, 15,836, 15,161 180 , 861 Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat, 314, 257, 255, 262, 244  Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder. 824. Partiell protes  15 jan 2016 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder.
Inloggning självservice

Partiell protes överkäke privata ogonkliniker
överföringar från swedbank till annan bank
sysselsättningsgrad sverige
rasterbild instagram
hyresrätter hagastaden

Prislista

823 - Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder. 6,750 871 - Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i  Och varför installerar faktiskt en byugel på överkäken - kanske är det bättre att föredra en borttagbar akrylplåtprotes? Hur en partiell protes är gjord och hur länge  av T Bladh — Sväljning/ inhalering av flexibel partialprotes/ bit av protes. 10 I överkäken bör förbindelsedelen på partialproteser i akryl vara en gomplatta. Partiella. Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes  Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation. 3850 10975.

Prislista - Citytandläkarna

Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder. 5 045. 5 045. 824 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 implantat. 17 970. 17 970. Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena.

ORTOGNATISKA Snabb kirurgisk expandering av överkäke. 11 Tillverkning av partiell protes eller helprotes. 15. 601, Bettskena i hård akrylat, överkäken, 3 950. 602, Bettskena i hård 822, Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder, 4 080. 823, Partiell protes för  Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd.